Studenten You Got it

Wil jij deel uitmaken van het You GOT It team...

...en je kennis en ervaring uitbreiden?

Tijdens de 4 jaren op als student loop je stage op verschillende basisscholen. Je wordt in de meeste gevallen goed begeleid, waardoor je gerichte kennis en ervaring op doet. Op school krijg je les in didactiek, pedagogiek en lesinhoudelijke vakken. Samen zorgt dit voor een goede basis op het moment dat je afstudeert. 
In de jaren die ik voor de klas heb gestaan heb ik verschillende stagiaires mogen begeleiden, van eerste tot vierde jaars. Wat ik van een aantal van hen terug kreeg was: ik zou willen dat ik meer praktijkervaring had op kunnen doen. 

Door het volgen van dit programma wordt dat nu mogelijk! 

Wat houdt het programma precies in?

Het programma van You Got It is erop gericht om leerlingen van de basisschool bijles te geven. Deze bijles wordt gegeven door toekomstige leerkrachten. Jij dus. Hierdoor krijgen de studenten de kans om meer ervaring op te doen in het geven van les aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dit gebeurt in een klein groepje of individueel, waardoor je niet afgeleid bent door de rest van de klas, zoals op je stageschool. Je werkt volgens een handelingsplan, waardoor je gericht bezig bent met het werken aan het probleem en achteraf kunt controleren of de gestelde doelen behaald zijn. Daarnaast is zelfreflectie een belangrijk punt in het programma. 

Je leert om kritisch naar jezelf te kijken, waardoor je jezelf gedurende het proces, maar ook gedurende de les bij kunt sturen. Je werkt met een groepje van maximaal 4 kinderen, die qua niveau gelijk zijn en met hetzelfde vakgebied bezig zijn. In dit opzicht verschilt You GOT It dus van de meeste reguliere bijlessen, waar kinderen van diverse niveaus met verschillende vakgebieden bezig zijn, waardoor het geheel vaak rommelig wordt en het rendement laag is.

De lestijden zijn op maandag tot en met donderdag van 15.00-17.00. In deze tijd werk je twee keer een uur met een vast groepje leerlingen.
Daarnaast zijn er nog kinderen die individuele lessen volgen. Hiervan kan de lestijd iets afwijken.

In de praktijk

Hoe ziet een les er in de praktijk uit? 

 • Elke student krijgt een bepaald groepje toegewezen waarmee hij gedurende een trimester aan het werk gaat
 • Bij aanvang van het trimester wordt er gekeken naar de beginsituatie van elke leerling, en van daaruit wordt er in overleg met Inge een plan van aanpak opgesteld
 • Voorafgaand aan elke les: bespreking over wat je hebt voorbereid voor jouw groepje
 • Gedurende de les: observatie door Inge, eventueel bijstellen, voordoen, aanwijzingen geven
 • Na afloop: nabespreking en evaluatie, waarna je thuis je nieuwe les gaat  voorbereiden, materialen zoekt, werkvormen bedenkt, enzovoorts.

Online bijles

Door de hele situatie rondom het Corona virus heeft You GOT It de manier van bijles geven aan moeten passen. Fysieke bijles is op dit moment niet mogelijk, vandaar dat we overstappen op een nieuwe, moderne vorm van onderwijs, namelijk online. 
In principe verandert er qua inhoud niet zo veel. De student geeft les volgens een handelingsplan, stuurt de lesvoorbereiding op zodat deze van tevoren beoordeeld kan worden, geeft de les, en vervolgens vindt er evaluatie en overleg plaats. Alleen gebeurt dit alles nu digitaal. Voor het geven van de les aan de kinderen gebruik je het programma Zoom, zodat je je scherm kunt delen met de leerling. 
Meer informatie zal worden verstrekt tijdens de webinar die zal worden gegeven ter voorbereiding van deze lessen. 

Inge Studenten Mindset

Herken je jezelf in de volgende punten?
Dan is dit programma wellicht wat voor jou!

 • Gedreven
 • Gemotiveerd
 • Nieuwsgierig
 • Leergierig
 • Wil graag investeren in eigen ontwikkeling
 • Staat open voor feedback
 • Je bent in staat om kritisch naar jezelf en je eigen handelen te kijken
 • Wil ervaring opdoen op het gebied van remedial teaching
 • Wil weten hoe je een handelingsplan schrijft en hiermee werkt
 • Wil zich graag ontwikkelen tot een betere docent
 • Wil pedagogische en didactische vaardigheden verbeteren
 • Wil zichzelf verbeteren in eigen rekenvaardigheden
 • Wil zichzelf verbeteren in het geven van instructie op rekengebied
 • Wil zichzelf verbeteren in het spreken en schrijven van de Nederlandse taal
 • Wil zichzelf verbeteren in het geven van instructie op het gebied van Nederlandse taal

Yes, ik wil!!! 

Heb je nog vragen, neem dan even contact op!