Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die You Got It verwerkt van haar klanten.

Indien u You Got It inschakelt voor bijles en/of coaching geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

You Got It, Jaburibari 32F | Paradera | Aruba | email: inge@you-got-it.nl  telefoonnummer +297 6628714

2. Welke gegevens verwerkt You Got It en voor welk doel

2.1    You Got It gebruikt de persoonsgegevens omdat je deze zelf hebt verstrekt aan You Got It om gebruik te kunnen maken van het dienstenaanbod van You Got It.

 • Naam leerling/student
 • Voor- en achternaam ouders
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

2.2    You Got It verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 

 

 • Op maat gemaakte diensten te kunnen leveren
 • Een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • Contact op te kunnen nemen als er nog vragen zijn
 • Op de hoogte te brengen van de vorderingen
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van de Nieuwsbrief. Dit alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een Nieuwsbrief. Je gegevens worden op een interne server opgeslagen. Zonder toegang van derden. Je kunt zich ten alle tijden uitschrijven van het ontvangen van een nieuwsbrief. Gegevens worden dan direct vernietigd.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte. 

3. Bewaartermijnen 

Je naam, emailadres en telefoonnummer alsook andere gegevens worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met You Got It en u te informeren over de ontwikkelingen van You Got It. Indien de wetgeving langere bewaring vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst wordt deze termijn aangehouden. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft You Got It passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt You Got It geen gebruik van diensten van derden.

4.3  Je gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en/of advies. Gegevens worden uitsluitend gedeeld na verkregen toestemming hiervoor.

5.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de administratie van You Got It kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. You Got It zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop You Got It je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: inge@you-got-it.nl

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie inge@you-got-it.nl

 

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

De datum 10 maart 2020