Bijles You got it

Vanwege het Corona-virus kunnen de gewone bijlessen helaas niet doorgaan. Ik verwijs u graag door naar de online bijlessen.
Op die manier kan uw kind in deze tijd toch bijles blijven volgen. 

Bijles op Aruba

Onzekerheid, frustratie, ruzies thuis over het helpen bij het huiswerk, faalangst… 
Leerproblemen of een leerachterstand roepen vaak veel emoties op. Voor het kind,  maar ook voor de ouders. 
Mijn belangrijkste visie op onderwijs is dat kinderen zich veilig en op hun gemak moeten voelen om tot leren te kunnen komen. Veel positieve feedback, complimenten, een stapje terug als de leerstof toch te moeilijk blijkt, maar ook tussendoor een gesprekje over iets heel anders dan ‘het probleem’ zorgt ervoor dat de leerling zich gezien en competent voelt. 
In de bijlessen van You GOT It wordt hier rekening mee gehouden. 

Werkwijze

You GOT It werkt volgens een uniek concept. De bijlessen worden namelijk in kleine groepjes gegeven door toekomstige leerkrachten, die op hun beurt weer gecoacht worden door Inge. Hierdoor treedt een dubbel effect op: naast de ontwikkeling die de kinderen doormaken, doen de studenten meer gerichte ervaring op waardoor er uiteindelijk meer ervaren en zelfverzekerde leerkrachten voor de klas zullen staan.
Na de selectieprocedure krijgen alle studenten een intensieve training. Hierin wordt onder andere besproken hoe de studenten kunnen werken volgens een handelingsplan.  

you-got-it-online-bijles

Wil je weten hoe dit in de praktijk werkt?

You GOT It richt zich op groei, op zelfvertrouwen en op veiligheid. Veiligheid is een van de voornaamste voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen.
You GOT It richt zich op kinderen die aan hun achterstand willen werken
In het uur dat de kinderen bijles krijgen wordt er intensief gewerkt aan een bepaald probleem. 

Lesschema

Inge Bijles lesschema

Pakketten

Ondanks dat er per dag maximaal 1 uur aan een bepaalde leerling bijles wordt gegeven kan een leerling uiteraard meerdere dagen per week komen voor het volgen van diverse lessen.
Hieronder volgt een overzicht van de lessen die aangeboden worden.

Talent
Afl. 139 / €69 p/m

 • 1 lesuur per week
 • Groepjes van maximaal 4 leerlingen
 • Niveaugebonden groepjes
 • Begeleiding door vaste IPA student
 • Werken volgens een groepshandelingsplan
 • Supervisie door Inge
 • Eigen map die wekelijks aangevuld wordt met werkbladen
 • Alle vakgebieden mogelijk
 • Drinken en wat lekkers tijdens de les
 • Welkomstcadeautje bij inschrijving
 • Eenmalige inschrijfkosten: AWG 60

Uitblinker
Afl. 249 / €124 p/m

 • 2 lesuren per week
 • Alle vakgebieden en mixen mogelijk
 • Groepjes van maximaal 4 leerlingen
 • Niveaugebonden groepjes
 • Begeleiding door vaste IPA student
 • Werken volgens een groepshandelingsplan
 • Supervisie door Inge
 • Eigen map die wekelijks aangevuld wordt met werkbladen
 • Drinken en wat lekkers tijdens de les
 • Welkomstpakket Uitblinker bij inschrijving
 • Eenmalige inschrijfkosten: AWG 60

Kampioen
Afl. 347 / €174 p/m

 • 3 lesuren per week
 • Alle vakgebieden en mixen mogelijk
 • Groepjes van maximaal 4 leerlingen
 • Niveaugebonden groepjes
 • Begeleiding door vaste IPA student
 • Werken volgens een groepshandelingsplan
 • Supervisie door Inge
 • Eigen map die wekelijks aangevuld wordt met werkbladen
 • Drinken en wat lekkers tijdens de les
 • Welkomstpakket ‘de luxe’ bij inschrijving
 • Eenmalige inschrijfkosten: AWG 60


Individuele bijlessen - online of offline

Naast groepslessen biedt You GOT It ook individuele lessen aan. Ook deze worden gegeven door getrainde IPA studenten, waarbij voorafgaand en na elke les een bespreking wordt gehouden over de betreffende les, terwijl er gedurende de les observatie en eventuele bijsturing plaats vindt.  De individuele lessen kunnen een-op-een worden gegeven, maar online is ook mogelijk.

Vanwege het Corona-virus kunnen de gewone bijlessen helaas niet doorgaan. Ik verwijs u graag door naar de online bijlessen.
Om de lessen voor iedereen toegankelijk te maken zijn de prijzen voor online bijles nu tot meer dan 60% korting en hanteren we geen inschrijfkosten! 

Kei
Afl. 249 / €124 p/m

 • 1 lesuur per week, individueel
 • Keuze voor vakgebied, niet gebonden aan lesschema
 • Begeleiding door vaste IPA student
 • Werken volgens een individueel handelingsplan
 • Bespreking van handelingsplan voorafgaand aan traject
 • Evaluatie van handelingsplan
 • Tussentijds overleg over de voortgang van de leerling
 • Supervisie door Inge
 • Eigen map die wekelijks aangevuld wordt met werkbladen
 • Drinken en wat lekkers tijdens de les
 • Welkomstpakket ‘de luxe’ bij inschrijving
 • Eenmalige inschrijfkosten: AWG 60

Topper
Afl. 449 / €224 p/m

 • 2 lesuren per week, individueel
 • Keuze voor vakgebied, niet gebonden aan lesschema
 • Begeleiding door vaste IPA student
 • Werken volgens een individueel handelingsplan
 • Bespreking van handelingsplan voorafgaand aan traject
 • Evaluatie van handelingsplan
 • Tussentijds overleg over de voortgang van de leerling
 • Supervisie door Inge
 • Eigen map die wekelijks aangevuld wordt met werkbladen
 • Drinken en wat lekkers tijdens de les
 • Welkomstpakket ‘de luxe’ bij inschrijving
 • Eenmalige inschrijfkosten: AWG 60

Superstar
Afl. 597 / €299 p/m

 • 3 lesuren per week, individueel
 • Keuze voor vakgebied, niet gebonden aan lesschema
 • Begeleiding door vaste IPA student
 • Werken volgens een individueel handelingsplan
 • Bespreking van handelingsplan voorafgaand aan traject
 • Evaluatie van handelingsplan
 • Tussentijds overleg over de voortgang van de leerling
 • Supervisie door Inge
 • Eigen map die wekelijks aangevuld wordt met werkbladen
 • Drinken en wat lekkers tijdens de les
 • Welkomstpakket ‘de luxe’ bij inschrijving
 • Eenmalige inschrijfkosten: AWG 60